+324 96 28 44 45

Radiusmeting Tanks – Haven Antwerpen

Radiusmeting Tanks – Haven Antwerpen


Onlangs voerde Larcs verschillende radiusmetingen uit in de haven van Antwerpen. Stalen opslagtanks worden aan strenge kwaliteitseisen onderworpen bij een eerste oplevering. Een van deze vereisten bestaat erin dat de tanks dienen te voldoen aan geometrische bepalingen. Zo zal de straal van een tank slechts beperkt mogen variëren over de ganse omtrek. Om dit te controleren werd deze straal vanuit het centrum nagemeten. De van toepassing zijnde NEN-norm schrijft de spreiding en het aantal meetpunten voor.


Bijkomende moeilijkheid bij deze inmeting zit hem in de stabiliteit van het totaal station tijdens de meting. De stalen vloerplaten rusten namelijk niet rechtstreeks op de fundering. Dit heeft als gevolg dat eender welke verplaatsing van de landmeter tijdens de meting (ook wanneer een punt over 180° moet gemeten worden) het toestel uit zijn lood zal zetten en de meting zeer negatief zal beïnvloeden. Om hieraan tegemoet te komen, werd een totaal station met telescopische videocamera en dubbel scherm gebruikt. Bijgevolg kan de landmeter in kwestie simpelweg viseren aan de hand van de videostream in plaats van zichzelf te verplaatsen om door de telescoop zelf te kijken. Om ervoor te zorgen dat de uitgevoerde metingen repetitief zijn, werden kleine meetstickers achtergelaten in de tanks. Op die manier kunnen volgende mantelgangen gecontroleerd worden met eenzelfde basisoriëntatie en kan simpelweg voortgegaan worden op de initiële geometrische controle.


Door een weloverwogen aanpak, een duidelijke communicatie bij aanvang, het gebruik van nauwkeurig materiaal en een overzichtelijke rapportering volgens de standaard van de klant zijn klant en bouwheer er zeker van dat de tanks binnen de betreffende toleranties voldoen aan de gewenste geometrie.