+324 96 28 44 45

Werfopvolging

Nood aan topografische begeleiding op de werf?

Larcs biedt verscheidene  diensten gerelateerd aan werfopvolging aan. Zo kan u op ons beroep doen voor het uitzetten van assen, kolommen, muren, referentiehoogten, … Ook wordt de optie aangeboden om na het uitzetwerk een plan te ontvangen met de reëel uitgezette punten en lijnen. Zo kan u zelf op ieder moment het uitzetwerk op de werf controleren en wordt de kans op fouten geminimaliseerd. Tevens biedt Larcs controlemetingen aan met betrekking tot maatvoering, plaatsing van elementen, verticaliteit, enz. Vergat u een aantal punten of lijnen door te geven om uit te zetten of zijn er veranderingen in de gehanteerde plannen aangebracht? Geen probleem, uw landmeter neemt steeds zijn laptop mee ter plaatse om te allen tijde aanpassingen of aanvullingen aan het voorbereide uitzetwerk te kunnen doen.

Bovendien heeft Larcs ook ervaring in topografische assistentie bij tunnelboringen. Concreet kunnen we u assisteren bij een nauwkeurige positie-bepaling van de boorkop op het voorgestelde traject. Er kan ook hulp geboden worden bij een exacte uitlijning van de referentielaser. Op deze manier bent u enkele honderden meters verder verzekerd van een goede aankomst en staat u bij aankomst niet voor verrassingen.

Belangrijk in dit alles is dat er met u wordt meegedacht. Kunnen er uren bespaard worden door reeds vroeger of later uitzetwerk uit te voeren? Dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Larcs streeft ernaar zijn werk zo efficiënt en flexibel mogelijk uit te voeren!