+324 96 28 44 45

Deformatiemetingen

Wat?

Monitoring of deformatiemetingen is het deel van de landmeetkunde dat zich bezighoudt met het uitvoeren en verwerken van metingen om bewegingen van gebouwen en andere constructies in kaart te brengen. Bovenop zettingsmetingen zijn er bij deformatiemetingen ook de mogelijkheden om verplaatsingen in het XY-vlak en verdraaiingen te meten.

Waarom?

Het toepassen van een monitoring-systeem is als het ware een beveiliging voor mens een constructie. Niet alle constructies gedragen zich zoals verwacht/berekend en studies omvatten soms onzekerheden of beperkingen. Aan de hand van metingen kunnen verwachte waarnemingen getoetst worden aan de realiteit zodat men zekerheid bekomt over de werkelijke gedragingen van constructies.

Hoe?

Deformatiemetingen kunnen op verschillende wijzen worden uitgevoerd. Belangrijk bij al deze werkwijzen is dat metingen geen informatie geven over gebeurtenissen of bewegingen voor de start van de metingen. De eerste meting is de referentiemeting. Alle volgende metingen worden vergeleken met deze referentiemeting. Het verschil tussen de huidige meting en de originele referentiemeting geeft de huidige toestand van het gebouw weer. Deze verschillen kunnen vergeleken worden met vooraf bepaalde kritische waarden. Ook trends in de verschillen kunnen in tabellen en/of grafieken waargenomen worden.

Larcs biedt verschillende monitoring-technieken aan. Elke techniek heeft zijn eigen voor- en nadelen. Welke techniek toegepast wordt, dient steeds afgewogen te worden. Volgende technieken worden door Larcs aangeboden:

  1. Manueel uitgevoerde totaal station metingen
  2. Automatisch aangestuurde totaal station metingen
  3. Netwerken van geotechnische sensoren