+324 96 28 44 45

Meetmateriaal gearriveerd!

Begin April werd het meetmateriaal geleverd! Behalve de standaard 3-poten, klein prisma, grondster en ander meetmateriaal werd qua totaal station geopteerd voor de Leica TS60. Dit paradepaardje van Leica Geosystems heeft op hardware- en software-niveau verschillende troeven in huis om zowel de efficiëntie als de kwaliteit van metingen te waarborgen.

Software

De Leica TS60 draait op het nieuwe software-programma Leica Captivate. De functies die mij persoonlijk over de streep trokken worden hier omschreven. Een eerste functie die me overtuigde van deze nieuwe software was de mogelijkheid van het toestel om zichzelf een filter te leren. Vanaf het toestel opgesteld staat, kan men het toestel de omgeving in zich op laten nemen. Alle sterke reflecties die het toestel kan aanzien als een spiegel worden opgeslagen. Wanneer vervolgens naar de werkelijke spiegel wordt gezocht, zal het toestel al deze ‘valse prisma’s’ uitsluiten. Vorige versies zoals de Viva- en 1200-reeksen beschikten niet over deze functie wat aanzienlijke tijdsverliezen met zich meebrachten in omgevingen met reflecties. Mogelijke reflecties die vals als spiegels werden beschouwd zijn bijvoorbeeld verkeersborden, ramen loodrecht naar het toestel gericht, etc. Los van deze vernieuwende functie werd ook de ATR (Automatic Target Recognition) verbeterd. Vanaf de spiegel gevonden is, zal deze nauwgezetter gevolgd worden. Bijgevolg wordt er minder tijd verloren door het ongewenst verliezen van de lock op de spiegel. Een volgende functie die in Leica Captivate enorm hervormd is, is de meet-applicatie. Opmetingen kunnen vanaf deze versie veel intuïtiever gecodeerd worden. Tijdens de meting wordt visueel de lijn aangeduid die opgemeten wordt. Ook is de voorstellingswijze van de meting geüpgraded wat de kans op fouten in codering sterk beperkt. Een laatste, voornaam (weliswaar betalend) onderdeel binnen Leica Captivate dat me over de streep trok, was het programma “Grid Meten”. Aan de hand van dit programma wordt aangeduid welk vlak je wenst te meten waarna het toestel automatisch (zonder verdere tussenkomst van de gebruiker) een gekozen grid meet op het betreffende vlak.

Hardware

De meest opvallende eigenschappen van de TS60 zijn de hoge nauwkeurigheden qua hoek- en afstandsmetingen. Het toestel meet (verticale en horizontale) hoeken met een nauwkeurigheid van 0.5″. De maximale fout op de afstandmeting naar een spiegel bedraagt 0.6 mm. Ook de manier waarop het toestel motorisch aangedreven wordt, zorgt voor een meerwaarde. De motoren maken namelijk gebruik van piëzoelectrische technologie waardoor deze sneller kunnen inspelen op hoekverdraaiingen. Een vlotte hoekverdraaiing komt van pas bij het volgen van prisma’s die kort bij het toestel plotse versnellingen maken. Ook bij monitorings zorgt deze eigenschap voor tijdswinst. Een tweede, voorname feature is de telescopische camera. Deze zorgt ervoor dat het oculair niet per se hoeft gebruikt te worden. Denk hierbij aan situaties waarbij opstellingen het moeilijk maken om comfortabel de kijker te hanteren. Ook bij metingen onder steile verticale hoeken komt dit van pas. Tot slot heeft het toestel ook de mogelijkheid om automatisch scherp te stellen. Op effen vlakken wordt het op die manier gemakkelijker om vlot het toestel te kunnen richten.

https://leica-geosystems.com/products/total-stations/robotic-total-stations/leica-nova-ts60