+324 96 28 44 45

De Persgroep – Antwerpen

De Persgroep – Antwerpen


Larcs leverde zijn bijdrage aan de werf News City van de Persgroep op het Kievitplein (ondertussen omgedoopt tot Mediaplein) in Antwerpen. Besix realiseerde er het, door Binst Architects ontworpen, architecturaal hoogstandje van 46 m hoog dat een vloeroppervlakte van 22.191 m² omvat. Het zal verschillende nieuwsredacties van De Persgroep Publishing (DPP) huisvesten zoals VTM Nieuws, De Tijd, Het Laatste Nieuws, Dag Allemaal, Goed Gevoel, Humo, De Morgen, etc.


Topografische assistentie werd op deze werf geboden onder de vorm van maatvoering en controlemetingen. De voornaamste uitdagingen bij dit gebouw kwamen voort uit de aanwezige bochten. Waar op een werf vaak gemakkelijk vanuit een uitgezet aantal assen gemeten kan worden, was dit omwille van deze gebogen vormen hier een stuk minder evident. Hier kwam nog bij dat in het gebouw verschillende prefab-elementen voorkwamen die dienden aan te sluiten op ter plaatse gestorte elementen of andere prefab-elementen. Zo moesten de ramen binnen de grote V-kolommen op het gelijkvloers passen. De speling tussen de V-kolommen zelf was ook zeer beperkt, wat een mm-nauwkeurige maatvoering essentieel maakte. Dit nauwkeurige uitzetwerk was niet alleen bij de V-kolommen een noodzaak maar ook bij de grote glaspartij erboven. Door een gebrek aan druiplijst diende het glas namelijk zo goed mogelijk aan te sluiten op de buitenzijde van de kolommen eronder. Daar deze ramen over meerder verdiepingen lopen, waren nauwkeurige hoogtepassen eveneens een must. Als laatste voorbeeld moest ook de aansluiting van de prefab-gevelelementen (borstweringen) op de gestorte vloerplaat nauwgezet uitgevoerd worden om qua afwerking een succesvol resultaat te bekomen.


Dankzij uitvoerig beroep te doen op een degelijke landmeter werden verschillende, potentiële problemen en bijkomende kosten vermeden. Niet alleen constructiefouten qua geometrie werden tegengegaan, ook werd aanzienlijk tijd bespaard in de uitvoering door de maatvoering aan een landmeter over te laten. Dit laatste kwam het behalen van de strakke deadlines ten goede.